Abstrakte Malerei

   
 Acryl auf Leinwand, 60 x 50 cm
 Acryl auf Leinwand, 60 x 50 cm
 Acryl auf Leinwand, 60 x 50 cm
 Bild: # 713
 Bild: # 712 Bild: # 714
 Preis: € 165,--
 Preis: € 165,--
 Preis. € 165,--
   

 Acryl auf Leinwand, 60 x 50 cm
 Acryl auf Leinwand, 60 x 50 cm
 Acryl auf Leinwand, 60 x 50 cm
 Bild: # 717
 Bild: # 716
 Bild: # 715
 Preis: € 165,--
 Preis: € 165,--
 Preis: € 165,-- 

Acryl auf Holz, 122,5 x 100 cm
 Acryl auf Leinwand, 50 x 40 cm
 Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm
Bild: # 733
 Bild: # 734
 Bild: # 739
Preis: € 960,--
 Preis: € 250,--
 Preis: € 700,--
   
 
 Öl auf Leinwand, 50 x 60 cm
 Acryl auf Leinwand, 60 x 50 cm
 Acryl auf Leinwand, 60 x 50 cm
 Bild: # 741
 Bild: # 742
 Bild: # 743
 Preis: € 165,--
 Preis: € 165,--
 Preis: € 165,--
   
 
 Acryl auf Papier, 70 x 50 cm
 Öl auf Leinwand 4-teilig, je 25 x 25 cm
 Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm
 Bild: # 744
 Bild: # 746 (n. unb. Künstler9
 Bild: # 847
 Preis: € 150,--
 Preis: € 250,--
 Preis: € 1.200,--
   
 
 Öl auf Leinwand, 40 x 40 cm
 Öl, Acryl auf Leinwand, 25 x 25 x 3 cm
 Öl auf Leinwand, 30 x 40 cm
 Bild: # 756 Bild: # 767
 Bild: # 822
 Preis: € 250,--
 Preis: € 100,--
 Preis: € 250,--
   
   
 Öl auf Leinwand, 50 x 75 cm
 Öl, Acryl auf Leinwand, 40 x 40 cm
 Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm
 Bild: # 771
 Bild: # 773
 Bild: # 770
 Preis: € 400,--
 Preis: € 250,--
 Preis: € 520,--
   
   
 Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm
 Öl auf Leinwand, 80 x 55 cm
 Öl auf Leinwand, 30 x 40 cm
 Bild: # 774
 Bild: # 775
 Bild: # 794
 Preis: € 1.200,--
 Preis: € 525,--
 Preis: € 250,--
   
     
 Öl auf Leinwand, 140 x 100 cm
 Öl auf Leinwand, 100 x100 cm
    Öl, Acryl auf Leinwand, 40 x 50 cm
 Bild: # 771 (n. M. Rothko)
 Bild: # 773
    Bild: # 768
 Preis: € 950,--
 Preis: € 1.200,--
    Preis: € 250,--
   
   
 Öl auf Holz, 60 x 50 x 3 cm
 Öl auf Holz, 60 x 50 x 3 cm
 Öl auf Leinwand 3'teilig, je 40 x 30 cm
 Bild: # 866
 Bild: # 867
 Bild: # 859
 Preis: € 360,--
 Preis: € 360,--
 Preis: € 400,--
   
   
 Acryl auf Holz, 120 x 100 cm
 Öl auf Leinwand, 90 x 90 cm
 Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm
 Bild: # 871
 Bild: # 872
 Bild: # 876
 Preis: € 950,--
 Preis: € 800,--
 Preis: € 1.200,--
   
   
 Öl auf Leinwand, 90 x 90 cm
 Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm Öl auf Leinwand, 90 x 90 cm
 Bild: # 861, n. H.v.d. Wee Bild: # 862, n. H.v.d. Wee Bild: # 893, n. W. Willemsen
 Preis: € 525,--
 Preis: € 780,-- Preis: € 800,--
   
   
 Öl auf Holz, 60 x 49,5 x 2 cm
 Öl auf Holz, 60 x 49,5 x 2 cm Acryl auf Holz, 122 x 100 x 5 cm
 Bild: # 884 Bild: # 885 Bild: # 882
 Preis: € 230,--
 Preis: € 230,-- Preis: € 850,--
   
   
 Öl auf Hartfaserplatte, 30 x 40 cm
 Öl auf Hartfaserplatte, 30 x 40 cm Öl auf Hartfaserplatte, 30 x 40 cm
  Bild: # 898 Bild: # 899 Bild: # 900
  Preis: € 160,-- Preis: € 160,-- Preis: € 160,--